LANSEERAUS 3.5 klo 15:30!

Universitas Helsingiensis 376 -kirjan julkistamiseksi järjestetään keskustelutilaisuus tänään 3.5.2016 Kaisa-Kirjaston kahvilassa klo 15:30-17.

Keskustelemassa prof. emer. Matti Klinge, vararehtori Anna Mauranen, lauluntekijä ja entinen tutkija Maija Vilkkumaa, Helsinki Challenge-kilpailun voittajatiimin jäsen Katri Saarikivi sekä Universitas Helsingiensis teoksen toimittajat Janne Saarikivi ja Miia Halme-Tuomisaari. Paikalla on mahdollisuus saada kirjaa.

Lue loppuun

Mainokset

JUHLAKIRJA: UNIVERSITAS HELSINGIENSIS 376!!!

Vuonna 2015 Helsingin yliopisto juhlisti 375-vuotista taivaltaan näyttävällä PR-kampanjalla, joka huipentui Helsinki Challenge -tietokilpailun finaaliin ja valtiovarainministeri Alexander Stubbin pitämään puheeseen Helsingin yliopiston Suuressa Juhlasalissa.

Kuten Vallataan 375 -protestikampanja on osoittanut, kampanja ei miellyttänyt kaikkia. Erityisesti se herätti huolta tavasta, jolla tutkimus – erityisesti ’ei-hyödylliset’ humanistiset ja yhteiskuntatieteelliset alat – oli sysätty keskustelun ulkopuolelle.

Lisäksi huolta ja suuttumusta herätti laajassa ’toisinajattelijoiden’ rintamassa se, ettei yliopisto liittänyt vuosijuhlaan minkäänlaista virallista akateemista julkaisua. Mikä on merkittävä poikkeama vuosisataisesta akateemisesta juhlaperinteestä.

Jottei HYn 375-vuotisjuhla siis jäisi aikakirjoihin täydellisenä yliopistojohdon mahalaskuna, koottiin Universitas Helsingiensis 376 -teos Janne Saarikiven, Taina Riikosen ja Miia Halme-Tuomisaaren toimittamana. Kirja sisältää vuoden 2015 aikana Vapaan tieteen & ja Liian lukemisen nimissä järjestetyissä tapahtumissa pidettyjä puheita. Lisäksi mukana on 18.12 järjestetyn HYn Varjojuhlaseminaarin puheet.

KIRJA on vapaasti ladattavissa TÄSTÄ: Universitas Helsingiensis 376

Lue loppuun

Katri Saarikivi: Puhe Helsingin yliopiston 375-vuotisjuhlassa

Arvoisat kuulijat,

yliopiston pieni juhlasali on tänään täynnä voittajia ja menestyjiä.

Jokainen pääsykokeiden kautta opiskelupaikan saanut, jokainen apurahansaaja, jokainen projektirahalla palkattu, jokainen kollegiumtutkija ja jokainen professori on valtiovarainministerimme ohjeen mukaisesti kilpaillut ja menestynyt.

Kilpailu on nivoutunut niin kiinteästi yliopiston toimintaan että siihen on pakko osallistua, jos haluaa tutkia.

Tiedonrakennuksen laatuun tämä kilpailu ei tietenkään mitenkään liity. Kilpailu tieteen maailmassa on niukkuuden synnyttämä asiantila. Kilpailu on yksi tapa jolla elämä tulee totuudenetsinnän tielle, ei muuta.

Rohkenen arvella että pieni juhlasali on tänään täynnä ihmisiä, joille tämä on itsestään selvää.

Päättäjillemme tämä ei kuitenkaan ole itsestään selvää.

Lue loppuun

Thomas Wallgren: Yliopisto 375 Juhlapuhe HY:n juhlaslissa 18.12.2015

Hyvät vapaat sivistyksen kannattajat, hyvät etsijät, hyvät kansalaiset, hyvät opiskelijat ja kollegat.

Hyvät ihmiset, Kära ni , Dear fellow travellers

Tämä aika ja maa tarvitsee ajatusten ja puhdein lisäksi rohkeaa toimintaa viisaan ja oikeudenmukaisen yhteiskunnan ja politiikan puolesta sillä viisas ja oikeudenmukainen politiikka on meillä uhanalainen. Tarvitsemme rohkeita ajatuksia ja niitä voimakkaasti esille tuovia puheita. Tarvitsemme hurjia ja kiihottavia puheita ja ravistelevia puheit ja skandalöösejä puheita.

Tarvitsemme kenties myös rauhaa ja hiljaista harkintaa.

Lue loppuun

Katsaus aktivismin aikakirjoihin Osa I: Kannanotto Opetusministeriön Tutkijanuran Toimenpideohjelmaan (2007-2011)

Miksi Vallataan375-kampanja on ottanut juuri huumorin kritiikkinsä keinoksi? Siksi, että sen taustalla oli vuosikymmenen turhauma yliopistoja koskevaa päätöksentekoa sekä perinteisempien vaikutusväylien toimimattomuuteen. Tutkijat ovat kirjoittaneet hylly(kilo)metreittäin vaikuttavaa kritiikkiä, tutkijoiden liitot jatkavat sivistynyttä vuoropuheluaan – ja samalla poliitikot kyykyttävät tutkijakuntaa leikkauksilla ja uudistuksilla, minkä ehtivät.

Myös Vallataan375-kampanjan aktiivi Miia Halme-Tuomisaari on ollut osallinen tällaisessa sivistyneessä vastarinnassa. Alla kannanotto vuodelta 2006 Opetusministeriön tutkijanuran toimenpideohjelmaan vuosille 2007-2011.. Lausunto koostettiin pienessä työryhmässä juuri joulun alla, ja sen allekirjoitti lyhyessä ajassa yli 250 tutkijaa Suomen kaikista yliopistoista. Nimilistassa on runsaasti tuttuja nimiä myös nykyisestä aktivismista.

Eilen todistimme Eduskunnassa historiallisia yliopistoleikkauksia – vastoin kaikkia vaalilupauksia. Näin kysymyksenä pysyy: miten voimme saada vastarintamme vaikuttavaksi?

Lue loppuun

Vielä yksi Helsingin yliopiston 375-vuotisjuhla ilman innovaatiota, brändiä ja Alex Stubbia

18.12.Klo 16-19

Helsinin yliopiston päärakennus,Pieni juhlasali, Fabianink. 33,4.krs

Olemme riippumattomia yliopistolaisia, jotka ovat huolissaan yliopiston tulevaisuudesta ja akateemisen osaamisen arvostuksesta. Yliopistoa uhkaavat lyhytnäköiset säästöt, toiminnan itsetarkoituksellinen mittaaminen, sivistyksen ja tiedon arvostuksen aleneminen päättäjien ja talouselämän eliitin keskuudessa sekä tähän liittyvä pyrkimys tehdä yliopistosta liikeyritysten tuotekehitysosasto.

Haluamme päättää Helsingin yliopiston 375-juhlavuoden akateemiseen juhlaan, jossa emme puhu yliopiston brändistä, yliopiston sijoittumisesta kansainvälisissä rankingeissa, yliopiston tuottavuudesta tai innovaatioista. Sen sijaan keskitymme siihen, mistä yliopistossa pohjimmiltaan on kyse – siis tieteestä, sivistyksestä ja kulttuurista.

Tilaisuudessa puhuvat mm. arabian kielen ja islamin tutkimuksen professori Jaakko Hämeen-Anttila, filosofi Thomas Wallgren, kansanedustaja, FT Outi Alanko-Kahiluoto, kirjailija/tutkija Laura Lindstedt, kansainvälisen politiikan professori Heikki Patomäki sekä Helsinki Challenge-kilpailun voittajaryhmän jäsen Katri Saarikivi. Tilaisuudessa laulaa Maija Vilkkumaa.

 

Tapahtuman Facebook-sivu

https://www.facebook.com/events/1667050780235469/

Miia Halme-Tuomisaari: Muna vai kana? (Pakko)karnevaalin kääntöpuoli

Helsingin yliopisto ilmoitti tänään vähentävänsä henkilöstöään 1200 hengellä vuoteen 2020 mennessä. Konkreettisesti tämä tarkoittaa 15% koko yliopiston henkilöstöstä. Samaan aikaan yliopisto ilmoittaa tavoitteekseen päästä maailman 50 parhaan yliopiston joukkoon. Uutinen on typerryttävä.

Alun tyrmistyksen jälkeen seuraava nousee mieleen: miksi Kolan kommentteja ja näitä toimenpiteitä lukiessa syntyy vaikutelma, ettei tässä lopulta toimita minkään yhtäkkisen pakon sanelemana? Miksi jotenkin tuntuu siltä, että tämän kaiken taustalla on paljon pidempi käsikirjoitus.

Lue loppuun