Tiedote: PORTHANIA VALLATTU – LOPPU KOULUTUSLEIKKAUKSILLE!

TIEDOTE: Vapaa julkaistavaksi heti – 18.9.2015, Porthania

PORTHANIA VALLATTU – LOPPU KOULUTUSLEIKKAUKSILLE

Koulutuksen ja tutkimuksen jatkuvaan alasajoon kyllästyneet ovat tänään vallanneet Porthanian. Puoluepoliittisesti sitoutumaton valtaus on yliopistoyhteisön sisältä nouseva viesti leikkauspolitiikkaa vastaan. Samalla se on osallistumista laajempaan leikkauskurin vastaiseen rintamaan ja solidaarisuuden ilmaus perjantain ay-liikehdinnälle. Valtauksella liitymme myös osaksi kansainvälistä yliopistoliikettä, joka vastustaa talouskuripolitiikkaa ja koulutuksen markkinaehtoistumista.

Talouskurin varjolla esitetyt historiallisen suuret koulutusleikkaukset murentavat rajusti yliopistojen yhteiskunnallista asemaa ja roolia sivistyksen tukipilarina. Alkavia mittavia yt-neuvotteluita on mahdotonta toteuttaa romuttamatta tutkimuksen ja opetuksen tasoa. Porthanian valtaajat kyseenalaistavat kaupallisen yhteistyön lisäämisen valtion antamaa rahoitusta korvaavana varainkeruun muotona.

Porthanian valtaajat vaativat itseisarvoisen muutos- ja kehittämispuheen hylkäämistä. Muutospuhe itsessään ei tarkoita mitään. Valtaajat eivät haikaile menneiden aikojen paluuta, vaan haluavat nyt osoittaa millaisen muutoksen he haluavat yliopistolla ja yhteiskunnassa. Heidän viestinsä on ehdoton: laadukasta tutkimusta, opetusta ja opiskelua ei synny ihmisten arkea kurjistamalla, tutkimusrahoitusta näivettämällä tai työpaikkoja lakkauttamalla.

Yliopiston väki on saanut jo edellisenkin hallituksen aikana osakseen jatkuvia leikkauksia, rakenneuudistuksia, henkilöstövähennyksiä ja opintokokonaisuusuudistuksia. Nämä uudistukset ja muutokset ovat osa jatkuvaa uudistamis- ja kehittämiskierrettä, joka ei ole kuitenkaan johtanut yliopistoyhteisön, tutkimuksen eikä opiskelun paranemiseen. Selkeimmin yliopiston yhteiskunnallista asemaa on muuttanut vuonna 2009 hyväksytty yliopistolaki, joka on mahdollistanut vallan keskittämisen yliopistoyhteisöltä sen johdolle eli hallitukselle. Yliopiston johto on julkisuudessa suhtautunut kritiikittömästi koulutusleikkauksiin. Tämä ei ole hyväksyttävää. Yliopistolaiset ottavat siis omat tilansa käyttöönsä osoittaakseen, ettei yliopistojen autonomia ole kaupan.

Valtaajat ilmoittavat, että jatkuva joustaminen saa nyt riittää. Osallistujat kutsuvat kaikki koulutusleikkauksia vastustavat osallistumaan valtaukseen ja osoittamaan tukeaan mielenilmaukselle.

Meddelande: För omedelbar publicering

PORTHANIA OCKUPERAT – INGA FLER NEDSKÄRNINGAR I UTBILDNINGEN

Porthania har idag ockuperats. Ockupanterna har fått nog av den kontinuerliga nedmonteringen av utbildning och forskning. Ockupationen är universitetssamfundets partipolitiskt obundna protest mot nedskärningspolitiken. Samtidigt ansluter sig ockupanterna till den breda fronten mot nedskärningar samt visar sin solidaritet med fredagens fackföreningsaktioner. Ockupanterna ansluter sig också till den internationella högskolerörelsen mot nedskärnings- och sparpolitik samt kommersialiserad utbildning.

Utbildningsnedskärningarna som anförts med förevändning av sparpolitiken är historiskt stora. De skulle innebära en extrem försämring av universitetens samhälleliga position och av deras roll som bildningens stöttepelare. De omfattande samarbetsförhandlingar som står för dörren går inte att genomdriva utan att forskningens och undervisningens kvalitet raseras. Ockupanterna ifrågasätter tankarna på att ökat kommersiellt samarbete skulle ersätta den statliga finansieringen.

Ockupanterna kräver att förändrings- och utvecklingsdiskussionen inte längre okritiskt tas för given. Att tala om förändring betyder inget i sig. Ockupanterna vill inte gå tillbaka i tiden, utan vill visa hurudana förändringar de önskar inom universitetet och samhället. Deras budskap är ovillkorligt: försämring av vardagen, strypning av forskningsfinansiering samt uppsägning av arbetsplatser skapar varken forskning, undervisning eller studier av hög kvalitet.

Studerande och personal vid universitetet har redan under den föregående regeringens mandatperiod fått ta del av kontinuerliga nedskärningar, strukturella förnyelser, personalnedskärningar och förnyelser av studiehelheter. Dessa förnyelser och förändringar är en del av en fortlöpande förnyelse- och utvecklingsspiral som inte har lett till förbättringar inom universitetsgemenskapen, forskning eller studier. Den nya universitetslagen från 2009 har lett till en tydlig förändring i universitetets samhälleliga position samt till att makten överförts från universitetsgemenskapen till universitetets ledning dvs. styrelse. Universitetets ledning har i offentligheten förhållit sig okritiskt till nedskärningarna i utbildningen. Detta är inte acceptabelt. Universitetets studerande, forskare och personal tar över sina egna lokaler för att visa att universitetens autonomi inte är till salu.

Ockupanterna meddelar att inga fler eftergifter godkänns. Deltagarna bjuder in alla som motsätter sig nedskärningarna inom utbildning att delta i ockupationen och visa sitt stöd för aktionen.

For immediate release – 18 Sep 2015, Porthania

PORTHANIA OCCUPIED – STOP EDUCATION CUTS

People fed up with the constant rundown of education and research have occupied University of Helsinki building Porthania today. This politically independent occupation is a message from within the university community against austerity politics. At the same time, it is an entry into a broader front against cuts and a show of solidarity for Friday’s union action. The occupation joins us as part of an international university movement that opposes austerity politics and the shift towards market oriented education.

The unprecedented education cuts, made under the guise of austerity, will drastically undermine universities’ position in society and their role as a pillar of civilization. The announced massive employee cooperation negotiations will be impossible to carry out without destroying the level of research and teaching. The occupiers of Porthania call into question the replacement of decreased state funding with increased commercial cooperation.

The occupiers of Porthania demand the rejection of empty talk of changes and development. Talk of change does not mean anything in itself. The occupiers are not longing for a time gone by, but want to express what kind of change they want to see at the university and in the society. Their message is absolute: quality research, teaching and studying cannot be generated by making everyday life miserable, desiccating research funding or reducing jobs.

The university community has already suffered from constant funding cuts, structural reforms, staff reductions and curricular reforms during the term of the previous government. These reforms and changes are part of a constant spiral of reforming and developing that has not lead to the improvement of research, studies or the university community. The most distinct change to the societal position of the university was the Universities Act of 2009, which has enabled the centralization of power from the university community to university management and the board. University management at the University of Helsinki has shown an uncritical public response to education cuts. This is unacceptable. Therefore the people of the university are taking over their own spaces to demonstrate that the autonomy of universities is not for sale.

The occupiers announce that they have had enough. The participants of the occupation invite everyone who opposes education cuts to join the occupation and show their support to the demonstration.

Mainokset

Vastaa

Täytä tietosi alle tai klikkaa kuvaketta kirjautuaksesi sisään:

WordPress.com-logo

Olet kommentoimassa WordPress.com -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Google photo

Olet kommentoimassa Google -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Twitter-kuva

Olet kommentoimassa Twitter -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Facebook-kuva

Olet kommentoimassa Facebook -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Muodostetaan yhteyttä palveluun %s