LANSEERAUS 3.5 klo 15:30!

Universitas Helsingiensis 376 -kirjan julkistamiseksi järjestetään keskustelutilaisuus tänään 3.5.2016 Kaisa-Kirjaston kahvilassa klo 15:30-17.

Keskustelemassa prof. emer. Matti Klinge, vararehtori Anna Mauranen, lauluntekijä ja entinen tutkija Maija Vilkkumaa, Helsinki Challenge-kilpailun voittajatiimin jäsen Katri Saarikivi sekä Universitas Helsingiensis teoksen toimittajat Janne Saarikivi ja Miia Halme-Tuomisaari. Paikalla on mahdollisuus saada kirjaa.

Lue loppuun

Mainokset

JUHLAKIRJA: UNIVERSITAS HELSINGIENSIS 376!!!

Vuonna 2015 Helsingin yliopisto juhlisti 375-vuotista taivaltaan näyttävällä PR-kampanjalla, joka huipentui Helsinki Challenge -tietokilpailun finaaliin ja valtiovarainministeri Alexander Stubbin pitämään puheeseen Helsingin yliopiston Suuressa Juhlasalissa.

Kuten Vallataan 375 -protestikampanja on osoittanut, kampanja ei miellyttänyt kaikkia. Erityisesti se herätti huolta tavasta, jolla tutkimus – erityisesti ’ei-hyödylliset’ humanistiset ja yhteiskuntatieteelliset alat – oli sysätty keskustelun ulkopuolelle.

Lisäksi huolta ja suuttumusta herätti laajassa ’toisinajattelijoiden’ rintamassa se, ettei yliopisto liittänyt vuosijuhlaan minkäänlaista virallista akateemista julkaisua. Mikä on merkittävä poikkeama vuosisataisesta akateemisesta juhlaperinteestä.

Jottei HYn 375-vuotisjuhla siis jäisi aikakirjoihin täydellisenä yliopistojohdon mahalaskuna, koottiin Universitas Helsingiensis 376 -teos Janne Saarikiven, Taina Riikosen ja Miia Halme-Tuomisaaren toimittamana. Kirja sisältää vuoden 2015 aikana Vapaan tieteen & ja Liian lukemisen nimissä järjestetyissä tapahtumissa pidettyjä puheita. Lisäksi mukana on 18.12 järjestetyn HYn Varjojuhlaseminaarin puheet.

KIRJA on vapaasti ladattavissa TÄSTÄ: Universitas Helsingiensis 376

Lue loppuun

Katri Saarikivi: Puhe Helsingin yliopiston 375-vuotisjuhlassa

Arvoisat kuulijat,

yliopiston pieni juhlasali on tänään täynnä voittajia ja menestyjiä.

Jokainen pääsykokeiden kautta opiskelupaikan saanut, jokainen apurahansaaja, jokainen projektirahalla palkattu, jokainen kollegiumtutkija ja jokainen professori on valtiovarainministerimme ohjeen mukaisesti kilpaillut ja menestynyt.

Kilpailu on nivoutunut niin kiinteästi yliopiston toimintaan että siihen on pakko osallistua, jos haluaa tutkia.

Tiedonrakennuksen laatuun tämä kilpailu ei tietenkään mitenkään liity. Kilpailu tieteen maailmassa on niukkuuden synnyttämä asiantila. Kilpailu on yksi tapa jolla elämä tulee totuudenetsinnän tielle, ei muuta.

Rohkenen arvella että pieni juhlasali on tänään täynnä ihmisiä, joille tämä on itsestään selvää.

Päättäjillemme tämä ei kuitenkaan ole itsestään selvää.

Lue loppuun

Thomas Wallgren: Yliopisto 375 Juhlapuhe HY:n juhlaslissa 18.12.2015

Hyvät vapaat sivistyksen kannattajat, hyvät etsijät, hyvät kansalaiset, hyvät opiskelijat ja kollegat.

Hyvät ihmiset, Kära ni , Dear fellow travellers

Tämä aika ja maa tarvitsee ajatusten ja puhdein lisäksi rohkeaa toimintaa viisaan ja oikeudenmukaisen yhteiskunnan ja politiikan puolesta sillä viisas ja oikeudenmukainen politiikka on meillä uhanalainen. Tarvitsemme rohkeita ajatuksia ja niitä voimakkaasti esille tuovia puheita. Tarvitsemme hurjia ja kiihottavia puheita ja ravistelevia puheit ja skandalöösejä puheita.

Tarvitsemme kenties myös rauhaa ja hiljaista harkintaa.

Lue loppuun

Katsaus aktivismin aikakirjoihin Osa I: Kannanotto Opetusministeriön Tutkijanuran Toimenpideohjelmaan (2007-2011)

Miksi Vallataan375-kampanja on ottanut juuri huumorin kritiikkinsä keinoksi? Siksi, että sen taustalla oli vuosikymmenen turhauma yliopistoja koskevaa päätöksentekoa sekä perinteisempien vaikutusväylien toimimattomuuteen. Tutkijat ovat kirjoittaneet hylly(kilo)metreittäin vaikuttavaa kritiikkiä, tutkijoiden liitot jatkavat sivistynyttä vuoropuheluaan – ja samalla poliitikot kyykyttävät tutkijakuntaa leikkauksilla ja uudistuksilla, minkä ehtivät.

Myös Vallataan375-kampanjan aktiivi Miia Halme-Tuomisaari on ollut osallinen tällaisessa sivistyneessä vastarinnassa. Alla kannanotto vuodelta 2006 Opetusministeriön tutkijanuran toimenpideohjelmaan vuosille 2007-2011.. Lausunto koostettiin pienessä työryhmässä juuri joulun alla, ja sen allekirjoitti lyhyessä ajassa yli 250 tutkijaa Suomen kaikista yliopistoista. Nimilistassa on runsaasti tuttuja nimiä myös nykyisestä aktivismista.

Eilen todistimme Eduskunnassa historiallisia yliopistoleikkauksia – vastoin kaikkia vaalilupauksia. Näin kysymyksenä pysyy: miten voimme saada vastarintamme vaikuttavaksi?

Lue loppuun

Vielä yksi Helsingin yliopiston 375-vuotisjuhla ilman innovaatiota, brändiä ja Alex Stubbia

18.12.Klo 16-19

Helsinin yliopiston päärakennus,Pieni juhlasali, Fabianink. 33,4.krs

Olemme riippumattomia yliopistolaisia, jotka ovat huolissaan yliopiston tulevaisuudesta ja akateemisen osaamisen arvostuksesta. Yliopistoa uhkaavat lyhytnäköiset säästöt, toiminnan itsetarkoituksellinen mittaaminen, sivistyksen ja tiedon arvostuksen aleneminen päättäjien ja talouselämän eliitin keskuudessa sekä tähän liittyvä pyrkimys tehdä yliopistosta liikeyritysten tuotekehitysosasto.

Haluamme päättää Helsingin yliopiston 375-juhlavuoden akateemiseen juhlaan, jossa emme puhu yliopiston brändistä, yliopiston sijoittumisesta kansainvälisissä rankingeissa, yliopiston tuottavuudesta tai innovaatioista. Sen sijaan keskitymme siihen, mistä yliopistossa pohjimmiltaan on kyse – siis tieteestä, sivistyksestä ja kulttuurista.

Tilaisuudessa puhuvat mm. arabian kielen ja islamin tutkimuksen professori Jaakko Hämeen-Anttila, filosofi Thomas Wallgren, kansanedustaja, FT Outi Alanko-Kahiluoto, kirjailija/tutkija Laura Lindstedt, kansainvälisen politiikan professori Heikki Patomäki sekä Helsinki Challenge-kilpailun voittajaryhmän jäsen Katri Saarikivi. Tilaisuudessa laulaa Maija Vilkkumaa.

 

Tapahtuman Facebook-sivu

https://www.facebook.com/events/1667050780235469/

PORTHANIAN VALTAUS PE 18.9. KLO 13:30 ALKAEN

Tämän päiväisessä Yleiskokouksessa mainittiin kaksi keinoa, joilla yliopistoon kohdistavaa leikkaus- ja sanelupolitiikkaa on kyetty vastustamaan. VALTAUKSET JA LAKKOILU.

Huomenna klo 11-13 Rautatientorilla järjestettävän mielenosoituksen jälkeen valtaamme Porthanian noin klo 13:30 alkaen.

Tämän jälkeen alkaa n. klo 14 uusi yleiskokous valtauksen sisällöstä ja toimintataoista. Ohjelmassa ainakin tiedonjakoa, toimintaa itsemääräytyvän ja meidän näköisemme yliopiston puolesta, musiikkia, tanssia sekä myös rauhallisia ja hiljaisia tiloja. Koska liikenne lakkoilee myös (full support) voi Porthaniassa mahdollisuuksien mukaan yöpyä eli makuualustat ja -pussit mukaan.

SIIVOJAT, VAHTIMESTARIT, OPISKELIJAT, TYÖTTÄMÄT, TUTKIJAT, OPETTAJAT, PROFESSORIT, LEHTORIT, HALLINTOHENKILÖKUNTA YHTYKÄÄ OMAN YLIOPISTONNE RAKENTAMISEEN DEMOKRAATTISESTI JA YHDESSÄ!

Yliopisto on meidän – ei mikään elinkeinoelämään valmistava broileritehdas.

ps. Facebook-tapahtuma yliopistotyöläisten blokkiin perjantain mielenosoituksessa

”Yliopisto on älykkäiden ihmisten yhteisöksi typerä organisaatio”

Syksyllä samaan aikaan Jenny Kangasvuon kirjoituksen kanssa myös Janne Saarikivi kirjoitti päätöksestään siirtyä tutkijakollegiumiin hoidettuaan professuuria usean vuoden ajan. Riittämättömyyden tunne, aikapula ja tyytymättömyys vallitseviin olotiloihin ajoivat hänet etsimään vapaampaa tutkimusmaailmaa professuurin ulkopuolelta. Yliopiston ajama vakinaistamispolku ei siis välttämättä ole sellainen hedelmällinen vihreä oksa kuin yliopisto sitä maalailee.

Saarikivi suomiikin yliopistoaan ja nykyistä yliopistokulttuuria varsin kovin sanoin:

Yliopisto on älykkäiden ihmisten yhteisöksi typerä organisaatio. Jos it-yritys rekrytoi kovapalkkaisen koodaajan, he panevat hänet koodaamaan. Mutta tutkijakoulutuksen saaneet kovapalkkaiset professorit tutkivat vain vähän. Tutkimisen asemesta he käyttävät aikaansa siitä raportoimiseen, mitä ovat tehneet, ja sen kertomiseen, mitä he tutkisivat, jos voisivat.

Professori on nykyisessä yliopistossa ensi sijassa pankinjohtaja. Yhteiskunta maksaa professorille, jotta hän hakisi yliopistolle projekteja ja rahaa, jota jakaa aivan sama yhteiskunta toisista virastoista käsin.

Lue lisää: http://www.hs.fi/tiede/a1410057794427?

Tiedettä vain spesialisteille – Anna Haverinen tiedejulkaisukulttuurista

Media-antropologi Anna Haverinen kirjoittaa blogissaan tutkijaidentiteetistä ja kysyy kenelle tiedettä oikein tehdään:

Kutsukaa minua hiukan kaheliksi, mutta jotenkin olen ollut viimeiset kymmenen vuotta yliopistossa opiskelleena ja työskelleenä täysin siinä uskossa ja yliopistolakia siteeraten, että yliopistojen tarkoitus on “edistää vapaata tutkimusta sekä tieteellistä ja taiteellista sivistystä, antaa tutkimukseen perustuvaa ylintä opetusta sekä kasvattaa opiskelijoita palvelemaan isänmaata ja ihmiskuntaa. Tehtäviään hoitaessaan yliopistojen tulee edistää elinikäistä oppimista, toimia vuorovaikutuksessa muun yhteiskunnan kanssa sekä edistää tutkimustulosten ja taiteellisen toiminnan yhteiskunnallista vaikuttavuutta.” Tämähän toki hoituu erinomaisesti tutkijoiden määrää vähentämällä, kuten hallitus on tulevaisuutta maalaillut.

Samaan aikaan kun tiedepolitiikka kiristää julkaisuvaatimuksia ja vaatii tutkijoita julkaisemaan yhä enemmän ja enemmän, h-indeksin ja impact factorien perässä juokseminen johtaa enenevässä määrin siihen, että tavallisen kaduntallaajan intressit tutkimustulosten ymmärrettävyydessä, hyödynnettävyydessä ja jopa rahoituksessa jäävät täysin toissijaisiksi. Tutkimustulokset jäävät pienen piirin sisäisiksi ja muiden on lopulta vaikeaa löytää tutkimuksesta mielekkäitä yhteyksiä käytännön elämään. Nämä yhteydet ovat kuitenkin se, mitä kansa tutkijoilta lopulta odottaa ja mikä heitä kiinnostaa, ja toisaalta se, mikä tutkijoita myös innostaa tutkimaan asioita edelleen:

Palkitsevinta kuitenkin tutkijan työssä on nimenomaan tuottaa ja välittää tietoa eteenpäin. Keskustella ihmisten kanssa, jotka ovat loputtoman kiinnostuneita tutkimusaiheistani ja kysyvät yhä uudelleen “miksi”. Saan valtavan onnistumisen tunteen, kun voin kertoa tuloksia tai herättää uusia näkökulmia arkisissa asioissa – tutkimustietoon nojautuen – sillä minähän tutkin tavallista arkea.

Tehdäänkö tiedettä siis vertaisarvioijille vai koko yhteiskunnalle?

Lue lisää: http://annahaverinen.com/2015/03/19/sulle-mulle-noille-ja-sit-niille-spesialisteille-kelle-tiedetta-tehdaan/